top of page
Sākums: Welcome

Par mums

Seksuālās Kompetences un Erotiskās Mākslas centra mērķis ir aktualizēt jebkura cilvēka tiesības brīvi paust savu seksualitāti, piedzīvot seksuālo labklājību, ievērojot savas un  otra tiesības uz brīvību un neaizskaramību, kā arī vairot izpratni par cilvēka seksualitāti, seksuālās veselības un labklājības nozīmi, sekmēt zinātnē balstītu, no aizspriedumiem, reliģiskās un ideoloģiskās pārliecības brīvu, vecumposmam atbilstošu seksuālās izglītības pieejamību, dzimumu līdztiesībā un pozitīvā attieksmē pret seksualitāti un baudu balstītu erotiskās kultūras un mākslas vērtību aktualizēšanu, izplatīšanu un to pieejamības nodrošināšanu plašākai sabiedrībai, radot harmonisku, necenzētu no aizspriedumiem brīvu vidi sarunai par seksualitāti, seksuālo labklājību un pašrealizāciju. Tādejādi stiprinot seksuālo daudzveidību iekļaujošu, vienotu sabiedrību.

Sākums: Text
Sākums: komanda

Komanda

Kristīne Balode

Kristīne Balode

Projekta vadītāja

Konsultante seksualitātes un partnerattiecību jautājumos. Mg. Psych klīniskajā psiholoģijā ar vairāk kā 15 gadu pieredzi gan valsts, gan privātajā, sektorā.

Edgars Haritončenko

Edgars Haritončenko

Projekta koordinātors

Jauniešu konsultants seksualitātes jautājumos. Psihologa asistents.

  • YouTube
  • Spotify
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page